Thursday, November 27, 2008

Sistem Penamaan Domain

DNS (Domain Name System, bahasa Melayu: Sistem Penamaan Domain) adalah sebuah sistem yang menyimpan maklumat tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk pangkalan data yang tersebar di dalam rangkaian komputer, seperti: Internet. DNS menyediakan alamat IP untuk setiap nama host dan mendata setiap server transmisi surat (mail exchange server) yang menerima surat elektronik (email) untuk setiap domain.

DNS menyediakan servis yang cukup penting untuk Internet, bilamana perkakasan komputer dan rangkaian bekerja dengan alamat IP untuk mengerjakan tugas seperti pengalamatan dan penjaluran (routing), manusia pada umumnya lebih memilih untuk menggunakan nama host dan nama domain, contohnya adalah penunjukan sumber universal (URL) dan alamat e-mail. DNS dapat menyelesaikan masalah ini.

No comments: