Thursday, November 27, 2008

JENIS – JENIS PERKHIDMATAN (SERVICE)

JENIS – JENIS PERKHIDMATAN (SERVICE)

Terdapat banyak jenis server yang boleh kita bangunkan. Ia bergantung kepada
keperluan organisasi. Apa yang perlu difahami adalah perkataan ‘server’ itu
sendiri. ‘Server’ bermaksud ‘Pelayan’. Server akan memberikan ‘Service’ atau
‘Perkhidmatan’ kepada client atau user yang inginkan service tertentu.
Pada masa ini jenis-jenis server yang biasa ada di organisasi adalah seperti
berikut:
1. Application Server
2. Audio/Video Server
3. Chat Server
4. Fax Server
5. FTP Server
6. Mail Server
7. News Server
8. Proxy Server
9. Telnet Server
10. Web Server
11. DNS Server
12. DHCP Server
13. Firewall Server
14. Domain Controller
15. File Server
16. Antivirus Server

No comments: