Sunday, December 6, 2009

Sistem Operasi untuk Komputer pelayan

Seperti komputer peribadi lain,komputer pelayan juga mempunyai sistem pengoperasian.Sistem pengopersaian komputer pelayan lebih menumpukan kepada pengurusan rangkaian komputer yang berasaskan sambungan Client-Server.Sistem pengoperasian komputer pelayan lebih memfokuskan kepada perkhidmatan-perkhidmatan rangkaian yang digunakan untuk mengurus,memantau,menetapkan rangkaian komputer.Antara contoh komputer pelayan dalam keluarga windows adalah windows NT,Window 2000 server,Windows 2003 server dan Windows 2008 server.