Wednesday, December 10, 2008

Mengenal Proxy Server Dan Proxy Website

Proxy Server

Proxy server adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap content dari Internet atau intranet.
Proxy Server bertindak sebagai gateway terhadap dunia Internet untuk setiap komputer klien. Proxy server tidak terlihat oleh komputer klien: seorang pengguna yang berinteraksi dengan Internet melalui sebuah proxy server tidak akan mengetahui bahwa sebuah proxy server sedang menangani request yang dilakukannya.
Web server yang menerima request dari proxy server akan menginterpretasikan request-request tersebut seolah-olah request itu datang secara langsung dari komputer klien, bukan dari proxy server.
Proxy server juga dapat digunakan untuk menyelamatkan rangkaian peribadi yang dihubungkan ke sebuah rangkaian umum (seperti halnya Internet). Proxy server memiliki lebih banyak fungsi daripada router yang memiliki Ciri-ciri packet filtering kerana memang proxy server beroperasi pada level yang lebih tinggi dan memiliki kawalan yang lebih menyeluruh terhadap capaian rangkaian . Proxy server yang berfungsi sebagai sebuah “agen keselamatan” untuk sebuah rangkaian peribadi, umumnya dikenal sebagai firewall.

Proxy website

Proxy website adalah website untuk mencapai proxy tanpa harus mengganti setting IP proxy pada website anda. Fungsi dari proxy website ini sendiri adalah penyelesaian untuk anda yang berada di komputer umum yang capai ke internetnya diblok oleh penyelenggara.
Misal anda berada di pejabat atau sekolah… Biasanya di komputer sekolah ataupun pejabat, penyelenggara akan memblok pelayar internet dengan url xxx atau kandungan yang berisi huruf xxx (salah satu contoh) dimana huruf xxx yang pengenalan dengan website porno… sehingga anda tidak dapat membuka website tersebut.
Namun jika dikaji.. tidak semua website yang terdapat huruf xxx adalah website porno.
Sehingga diciptakanlah yang namanya wesbite proxy.

No comments: